Κατηγορίες και ετικέτες

Κατηγορίες

Οι Κατηγορίες είναι ομάδες άρθρων. Στην πραγματικότητα, όταν δημιουργούμε ένα άρθρο, μπορούμε να το κατατάξουμε σε μια ή περισσότερες από τις υπάρχουσες κατηγορίες. Μπορούμε να δημιουργήσουμε νέες ή και να καταργήσουμε υπάρχουσες. Με τον τρόπο αυτό πετυχαίνουμε μια ταξινόμηση των άρθρων μας, μια τακτοποίηση σε ομάδες, ομοειδών άρθρων. Τελικά, αυτό οδηγεί στη διευκόλυνση της πλοήγησης του επισκέπτη του site.

Αν, για παράδειγμα, έχουμε ένα ειδησεογραφικό site, μια πιθανή κατηγοριοποίηση των άρθρων μας θα ήταν με χρήση κατηγοριών όπως: Πολιτική, Κοινωνικά, Αθλητικά κ.λ.π. Αν πάλι διατηρούμε έναν ιστότοπο που καλύπτει ζητήματα τουρισμού στην Ελλάδα, θα μπορούσαν οι κατηγορίες μας να είναι οι περιφέρειες της χώρας.

Με την επιλογή Άρθρα – Κατηγορίες, μεταφερόμαστε στο παράθυρο διαχείρισης των κατηγοριών. Εκεί μπορούμε να προσθέσουμε, αφαιρέσουμε και διαχειριστούμε τις κατηγορίες μας.

Δημιουργία Κατηγορίας

Για να κατατάξουμε ένα άρθρο σε κάποια κατηγορία, αρκεί να ανοίξουμε το άρθρο για επεξεργασία. Στις ρυθμίσεις του άρθρου επιλέγουμε την / τις κατηγορίες στις οποίες θέλουμε να ανήκει. Στον ίδιο χώρο μπορούμε να προσθέσουμε νέες κατηγορίες και να διαχειριστούμε τις υπάρχουσες.

Κατηγορίες

Μια από τις χρήσεις των κατηγοριών είναι και η δημιουργία Μενού που να τις περιέχουν. Αφού δημιουργήσουμε τις κατηγορίες και εντάξουμε τα άρθρα σε αυτές, η δημιουργία ενός μενού μπορεί να διευκολύνει το χρήστη και να βελτιώσει σημαντικά την εμπειρία της πλοήγησής του στο site.

Ετικέτες

Οι ετικέτες βοηθούν τους επισκέπτες να βρουν ευκολότερα αυτό που ψάχνουν σε μια ιστοσελίδα. Επίσης βοηθούν στη συσχέτιση άρθρων με ομοειδή θεματολογία.

Μεταξύ των ετικετών δεν υπάρχει ιεραρχία και δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στον αριθμό τους σε ένα άρθρο. Εκτός από τη χρήση τους για τη συσχέτιση περιεχομένου, βοηθούν και στο SEO του ιστότοπου.

Για να προσθέσουμε ετικέτα σε ένα άρθρο, επιλέγουμε Άρθρα – Ετικέτες και στο παράθυρο των ετικετών ορίζουμε μια νέα ετικέτα, της δίνουμε ένα σύντομο όνομα και μια περιγραφή.

προσθήκη ετικέτας

Μπορεί κανείς να ορίσει νέα ετικέτα και κατευθείαν από το περιβάλλον επεξεργασίας κάποιου άρθρου. Στις ρυθμίσεις του άρθρου δίνεται η δυνατότητα ορισμού νέας ετικέτας ή / και η χρησιμοποίηση κάποιας υπάρχουσας.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *